Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  1. Zgłoszenia i wnioski o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
    lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym pobieramy ze strony internetowej 
    www.sp13tomaszow.wikom.pl, zakładka REKRUTACJA
  2. Proszę wydrukować formularz, własnoręcznie wypełnić i podpisać (obydwoje rodziców), dołączyć do formularza stosowne dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów wynikających bezpośrednio z ustawy - Prawo oświatowe i określonych przez organ prowadzący.
  3. Proszę dostarczyć  formularz w formie papierowej do szkoły i złożyć w sekretariacie.
  4. Dokumenty składamy od 1 marca  2022 rdo 31 marca 2022 r.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

SZANOWNI RODZICE

Tegoroczna rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę - Miasto Tomaszów Mazowiecki, zostanie przeprowadzona przy pomocy systemu elektronicznego.

Od 7 marca 2022 roku udostępniona zostanie w systemie Nabór 2022 (https://nabor.pcss.pl) oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Na stronie internetowej https://nabor.pcss.pl/tomaszowmazowiecki/przedszkole/ umieszczono informacje o tomaszowskich przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z ich wykazem. W serwisie internetowym Nabór 2022, dotyczącym naszego miasta, zamieszczono szczegółowe informacje, przydatne w okresie rekrutacji oraz niezbędne dokumenty do wypełnienia i pobrania.