Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Kalendarz roku szkolnego

Działania szkolne

Termin

Odpowiedzialni

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno-wychowawczych

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

1 września 2021r.

Wg harmonogramu

dyrektor, wicedyrektor

i współpracownicy

Diagnoza dojrzałości szkolnej pierwszoklasistów

Przedstawienie dyrektorowi analizy wyników do 11.10.2021 r.

wychowawcy klas pierwszych

 

Zebrania organizacyjne z rodzicami-

Wybory Trójek Klasowych

 

2-10 września 2021r.

wychowawcy

Wybory SU kl. I-III, IV-VIII

 

wrzesień 2021 r.

opiekunowie SU –
A. Kapała,
S. Babicka-Lenarczyk,
K. Magiera

Wybory opiekuna SU kl. I-III, IV-VIII

 

do 17 czerwca 2022r.

dyrektor, opiekunowie SU

Szkolny Dzień Edukacji Narodowej

 

14 października 2021r.

dyrektor, SU

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Październik 2021r.

L. Mela

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości

10 listopada  2021r.

K. Przybysz

A.  Storczyk

Zebrania z rodzicami

17, 18, 19 listopada 2021r.

wychowawcy

Jasełka

22 grudnia 2021r.

katecheci

Zimowa przerwa świąteczna

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

23 grudnia 2021r. - 31grudnia 2021r.

 

Zebranie Rady Pedagogicznej-

zatwierdzenie klasyfikacji

26 stycznia 2022 r.

dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

Zebrania z rodzicami

27, 28, 31 stycznia 2022 r.

wychowawcy

Zebranie Rady Pedagogicznej-

podsumowanie pracy szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego w I półroczu

9 lutego 2022r.

Dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

Ferie zimowe

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

14-27 lutego 2022r.

 

Dni Otwarte Szkoły

Luty, marzec 2022r.

Zespół ds. promocji

Rekolekcje wielkopostne

???

Dyrektor, katecheci

Wiosenna przerwa świąteczna

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

14- 19 kwietnia 2022r.

 

Zebrania z rodzicami

25-28 kwietnia 2021r.

wychowawcy

Obchody Świąt Majowych

29 kwietnia 2021r.

kl. I-III M. Pietrzyk

kl. IV-VIII M. Kubacka

Egzamin ósmoklasisty

podstawa prawna:

art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);§ 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512).

maj 2022r.ustali dyrektor CKE

dyrektor, wychowawcy

Dzień Sportu

1 czerwca 2022r. 

nauczyciele wychowania fizycznego

Zebranie Rady Pedagogicznej-

zatwierdzenie klasyfikacji i promocji

15 czerwca 2022r.

dyrektor, nauczyciele, wychowawcy

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno- wychowawczych

podstawa prawna:

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

24 czerwca 2022r.

dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele

Zebranie Rady Pedagogicznej-

podsumowanie pracy szkoły w ramach prowadzonego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/2020

ostatni tydzień czerwca 2022r.

dyrektor, wicedyrektor

Ferie letnie

podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

25 czerwca-31 sierpnia 2021r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej

12 listopada 2021r. (piątek)

07 stycznia 2022r. (piątek)

02 maja  2022r. (poniedziałek)

24, 25, 26 maja  – egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2022r. (piątek)

Konsultacje z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022 w godzinach 16.15- 17.15:- on-line

07 października 2021r.

02 grudnia 2021r

03 marca 2022r.

19 maja 2022r.

  • UWAGA

Zaplanowane uroczystości szkolne odbędą się, jeżeli przepisy związane z przeciwdziałaniem Covid -19 na to pozwolą